Ads Click4buy

Frequently Asked Questions
Site Navigation:

Frequently Asked Questions

  1. Co to je textová reklama
Co to je textová reklama?
Textová reklama je nenároèná a pøitom úèinná forma reklamy s vynikajícím pomìrem shlédnutí ku kliknutí oproti klasické bannerové reklam?.