Ads Click4buy

Vítejte na Ads Click4buy
Site Navigation:

Vítejte na Ads Click4buy

  468x60 example

Ads.Click4buy.cz

je bannerový a textový (nejen)
proklikový reklamní systém, který nabízí spojení mezi
inzerenty a majiteli internetových stránek.
U nás m?ž?ete platít za období, nebo ve chvíli kdy na Vaš?i stránku vstoupí potencionální zákazník

Pay Per Click (PPC) = platbať za kliknutí Také je mo?žno platit za zobrazení nebo se zobrazuje reklama s nejvyšš??í nabídkou. Získejte nové návšt?vníky a potenciální klienty od 0,10K?.

Zavád?cí ceny: 1 klik již od 1 hal.Také je mo?žno získat provizi za zobrazení nebo za zobrazení reklamy s nejvyšš??í nabídkou.

Získejte provizi za naši reklamu na Vašich stránkách.
Provize za reklamní plochy od 1 do 50 procent!! z ceny reklamy..


Skv?lé provize... i 1 klik se po?ítá!..

Výplata provize:
Již od 100K?
P?evodem na b?žný Bankovní ú?et nebo na ú?et PayPal

Ads.Click4buy.cz
  88x31 example